کشف سلول های سرطانی با استفاده از الماس

کشف سلول های سرطانی با استفاده از الماس

فیزیکداندان دانشگاه سیدنی موفق به کشف راهی برای شناسایی تومورهای سرطانی با استفاده از نانوذره الماس شدند. یافته های این محققان در مجله  Nature Communications، نشان می دهد که چگونه یک مقیاس نانو از سنگ قیمتی الماس می تواند سرطان را در  مراحل اولیه به صورتی که حالت سمی یا تهاجمی ایجاد نکند با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) اسکن نماید. هدف قرار دادن سرطان با استفاده از مواد شیمیایی مناسب پدیده جدیدی نیست اما به دلیل کوتاه بودن دوره بیوپسی مواد شیمیایی نمی توان به موثر بودن درمان با این مواد پی برد. محققان  با رهبری پروفسور David Reilly از دانشکده فیزیک چگونگی شناسایی سرطان را در مراحل اولیه با کمک نانو ذره الماس بررسی نمودند. پروفسور Reilly اظهار داشتند: ما می دانستیم که نانو ذره الماس به دلیل قابلیت غیر سمی بودن و غیر واکنش پذیر بودن  برای رهاسازی دارو در جریان شیمی درمانی مناسب می باشد. و این خواص غیر سمی حاصل خواص مغناطیسی الماس است که آن را  وسیله موثری در MRI نموده است. تیم پروفسور Reilly توجه خود را بر روی خاصیت hyperpolarizing (فرایند هماهنگی اتم ها در داخل الماس) نانوذره الماس معطوف داشتند. لذا با توجه به این خاصیت نانوذره الماس که می تواند یک سیگنال توسط یک اسکنر MRI ایجاد کند، با اتصال دادن الماس  hyperpolarizing با مولکول های هدف قراردهنده سرطان تکنیک موفقی در ردیابی سلول های سرطانی پدید آمد. این دست آورد در مرحله آزمایش بر روی حیوانات می باشد.

Journal Reference

   Ewa Rej, Torsten Gaebel, Thomas Boele, David E.J. Waddington, David J. Reilly. Hyperpolarized nanodiamond with long spin-relaxation timesNature Communications, 2015; 6: 8459 DOI:10.1038/ncomms9459.