ژن درمانی در جلوگیری از بیماری پارکینسون

ژن درمانی در جلوگیری از بیماری پارکینسون
7 تا 01 میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به بیماری پارکینسون ) PD ( می باشند که بیماری علاج ناپذیر و پیشرونده سیستم عصبی می باشد که عملکرد حرکتی و شناختی را تحت تاثیر قرار می دهد. بیش از نیمی از بیماران مبتلا به PD توسعه پیشرونده ای از نشانه های زوال عقل را نشان می دهند. تیم پژوهشی به رهبری پروفسور Shohreh sNavika-Issazadeh در دانشگاه Copenhagen دانمارک کشف نمودند که PD غیر ارثی ممکن است به دلیل تغییرات کارکردی در تنظیم ایمنی ژن اینترفرون بتا ( IFNβ ) باشد. ژن IFNβ مسئول بازیافت زباله های پروتئینی در سیستم عصبی می باشد. بدون این ژن زباله های پروتئینی در ساختارهای عصبی تجمع می یابند که اصطلاحا اجسامLewy نامیده می شوند که در نهایت منجر به مرگ عصبی می شود. درمان با ژن درمانی IFNβ به طور موفقیت آمیزی از مرگ عصبی و اثرات بیماری در مدل آزمایشگاهی PD جلوگیری نمود . نتایج این تحقیق در مجله علمی Cell به چاپ رسید.
Journal Reference:  Patrick Ejlerskov, Jeanette Göransdotter Hultberg, JunYang Wang, Robert Carlsson, Malene Ambjørn, Martin Kuss, Yawei Liu, Giovanna Porcu, Kateryna Kolkova, Carsten Friis Rundsten, Karsten Ruscher, Bente Pakkenberg, Tobias Goldmann, Desiree Loreth, Marco Prinz, David C. Rubinsztein, Shohreh Issazadeh-Navikas. Lack of Neuronal IFN-β-IFNAR Causes Lewy Body- and Parkinson’s Disease-like Dementia. Cell, 2015; 163 (2): 324 DOI: 10.1016/j.cell.2015.08.069.