نقش پروبیوتیک باکتری های موجود در دهان در برابر عفونت های بخش فوقانی دستگاه تنفسی

پژوهشگران در تحقیق جدیدی دریافته اند که باکتری های موجود در دهان می توانند خاصیت پروبیوتیک در برابر عفونت های بخش فوقانی دستگاه تنفسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا ،  این تحقیق از سوی متخصصان دانشگاه دگلی استادی دی میلانو در ایتالیا و دانشگاه فناوری تامپر در فنلاند انجام گرفته است.

به گفته محققان؛ هرچند ارتباط داخلی بین میزبانهای انسانی و میکروبهای موجود در بدن آنها به میزان اندکی درک و بررسی شده اند اما متخصصان می دانند که پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که برای سلامت میزبانان خود تاثیر مفیدی دارند.

تاکنون تاثیر سودمند پروبیوتیک ها در مجاری روده ای شناخته شده بود اما در سایر پژوهش های اولیه معلوم شد که پروبیوتیک ها برای سلامت معده، مجاری تناسلی، پوست و دهان نیز مفید هستند.

این در حالیست که در تحقیق جدید محققان دریافتند؛ این ارگانیسم ها حتی برای حفاظت در برابر عفونت های مجاری فوقانی تنفسی هم مفید هستند.

جزئیات این تحقیق در مجله میکروبیولوژی کاربردی و محیطی منتشر شده است.