نسل جدید آنتی‌ویروس‌ها ، محیط سلولی اطراف ویروس را تحریک به نابود کردن ویروس می‌کند

پژوهشگران می گویند آنان موفق به تولید آنتی‌ویروس‌هایی شده‌اند که به جای حمله به ویروس محیط سلولی اطراف ویروس را هدف گرفته و آنها را تحریک به نابود کردن ویروس می‌کند.

 

 به نقل از خبرگزاری فرانسه  ،  ویروس برای ادامه حیات به سلول‌های مهمان نیازمند است و گرچه ژنوم خاص خود را دارد اما برای تکثیر به موارد دیگری نیاز دارد که در سلول‌های اطراف است و بدون یک محیط مناسب قادر به رشد و تکثیر نیست. تاکنون آنتی‌ویروس‌ها خود ویروس را هدف می‌گرفتند و گرچه این روش موثر بوده است اما نباید از یاد برد که ویروس‌ها توانایی جهش و مقاوم شدن دارند.

محققان دانشگاه ایمبورگ موفق به شناسایی روش جدیدی شده‌اند که به جای ویروس محیط اطراف آن را هدف می‌گیرد. محققان بررسی‌های خود را روی برخی مولکول‌های طبیعی موجود در سلو‌ل‌ها یعنی میکروارن (micro ARN) آغاز کرده‌اند.

میکروارن‌ها از ۲۰ نوع نوکلئوتید تشکیل شده‌اند و وظیفه آنها هماهنگ کردن ژن‌ها است. تمامی ARNها در کاهش سنتز پروتئین وابسته دخیل هستند که این امر می‌تواند بر ژن و پروتئین‌ها تاثیر گذاشته و محیط اطراف سلولی را اصلاح کند.

محققان در بررسی‌های خود برای افزایش یا کاهش میزان میکروارن در سلول از ۳۱۲ نوع مولکولی استفاده کردند که یا شبیه به میکروارن‌ها فعالیت می‌کردند یا آنها را به دام می‌انداختند محققان این سلول‌ها را به سلول‌های حیوانی تزریق کردند و ۶۰ ساعت بعد سلول را با ویروس اصلاح شده چند نوع بیماری از جمله تبخال آلوده کردند و ۳ روز بعد میزان تکثیر سلول را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج نشان داد برخی مولکول‌ها بی‌تاثیر بوده و برخی سبب بهبود تکثیر ویروس می‌شوند اما مولکول mir-199 a-3p قادر است با تاثیر گذاشتن بر محیط اطراف ویروس، تکثیر آن را کاهش دهد.

محققان هنوز موفق به شناسایی نحوه فعالیت این مولکول نشده‌اند اما به نظر می‌رسد شناسایی این استراتژی می‌تواند در تولید آنتی‌ویروس‌های جدید کمک کننده باشد.

نتایج این تحقیق در  نشریه PNAS منتشر شده است .