علت مرگ زودهنگام برخي مبتلايان به ايدز چيست؟

محققان دانمارکي در تحقيقات خود نشان دادند گروهي از سلول‌ها به نام سلول‌هاي لنفوئيدي ذاتي يا ILCs، که جزئي از سيستم ايمني بوده و براي نگهداشت و حفظ تعادل سيستم ايمني حياتي هستند، در بيماران مبتلا به HIV تخريب شده و از بين مي‌روند.
 
اين مطالعه اهميت درمان زودهنگام را در طول عفونت حاد HIV نشان مي‌دهد. اگر درمان در طول مرحله عفونت مزمن بعدي آغاز شود، آنچه که اکنون به عنوان روش استاندارد درمان تلقي مي‌شود، ILCs تخريب مي‌شوند.
 
نتايج اين مطالعه در نشريه "Immunity" منتشر شده است. محققان در اين مطالعه متوجه شدند که ILCs از خون بيمار مبتلا به HIV در طي عفونت حاد HIV، در چند هفته ابتدايي ابتلا به عفونت، پاک مي‌شوند. از آنجا که مي‌دانيم ILCs در کل براي حفظ تعادل سيستم ايمني الزامي و مهم هستند، احتمال دارد روند تخريب آنها بتواند نقش عمده‌اي در توسعه ايدز و نواقص ايمني بازي کند. به همين دليل، درمان زودهنگام بيمار طي چند روز اوليه پس از بروز عفونت، بيماران را در برابر از دست دادن ILCs و پاک شدن آنها از خون بيمار محافظت مي‌کند.
 
اين درمان‌ها همچنين از ديگر اجزاي مهم سيستم ايمني که به‌طور مشابهي نگه داشته مي‌شوند هم حفاظت مي‌کنند.
نقشه روند بيماري ايدز هنوز به‌طور کامل ترسيم نشده است. بنابراين، ILCs ممکن است داراي يک جزء کليدي در اينجا باشند، هرچند در حال حاضر عواقب حذف ILCs از خون بيماران آلوده به عفونت HIV هنوز مشخص نيست. محققان اميدوارند تحقيقات جديد راهي را براي درک بهتر از بيماري بگشايند. به اين ترتيب، روش‌هاي جديدي براي دستکاري سيستم ايمني و به دنبال آن، پيشگيري از توسعه بيماري شناسايي خواهد شد.
 
اين موضوع براي بيماران مبتلا به HIV در طول درمان ضدويروسي اهميت زيادي دارد، زيرا سيستم ايمني اين افراد دچار کاهش فعاليت شده و راه را براي رشد و توسعه بيماري هموار مي‌کند. با نگاهي به آينده، اميد مي‌رود تا بتوانيم داروهايي را کشف يا توسعه دهيم که روي ILCs موثر باشند.
امروزه سازمان جهاني بهداشت تخمين مي‌زند بين 40 و 50 ميليون بيمار آلوده به HIV در سراسر جهان وجود دارند که بيش از 60 درصد آنها در آفريقا ساکن هستند. در سال 2005، به تنهايي، بين 4/2 و 3/3 ميليون نفر در اثر ابتلا به ايدز درگذشتند که بيش از 570 هزار نفر از آنها کودک بودند.