سم ماهی مانع از رشد سلول های سرطانی می شود

محققان آلمانی می گویند، یک نوع سم از خانواده پاتوژن ها که مانع از تقسیم سلولی جنین ماهی می شود قادر به کنترل و گسترش بیماری سرطان در انسان است.  

به گزارش گروه علمی ایرنا از ساینس، پژوهشگران دانشگاه فرایبورگ آلمان افزودند:این سم در جنین ماهی مانع از تقسیم سلولی و رشد کامل جنین می شود.

سم AFP18 موجود در بدن ماهی؛ پروتئین RHOA روند تقسیم سلولی که برای پرورش جنینی ماهی و تقسیم سلولی در تومورهای انسانی مورد نیاز است را غیرفعال می سازد.

محققان این دانشگاه با مشاهده عملکرد این سم در جنین ماهی گورخر ( از ماهی های زینتی) و انجام برخی آزمایشات در انسان به این نتیجه رسیدند که این سم با جلوگیری ازتقسیم سلولی مانع از رشد جنین ماهی شده و آن را از بین می برد.

این ماده در تومور انسان نیز مانع از متاستاز یا رشد تقسیم و گسترش سلول های سرطانی می شود و مسیر درمان را برای بیماری هموار و موثر می سازد.نتایج این تحقیقات بتازگی در نشریه Nature Communications منتشر شده است