سمینار دکتر مستغاثی: (13/10/94)

 عنوان: میکروروبات های باکتریائی: روش های ساخت و کاربردهای آتی در مهندسی پزشکی و انتقال دارو " توسط آقای دکتر بابک مستغاثی

 

سمینار دکتر مستغاثی: (13/10/94) :  هم اکنون ایشان به عنوان محقق پسا- دکترا در موسسه تحقیقاتی ماکس- پلانک آلمان مشغول به فعالیت هستند. 

ظرفیت بالا در مونیتور کردن همزمان تعداد زیادی میکروارگانیسم توانایی ست که به نسبت پیشرفتهای شگفتت انگیز در زمینۀ ژنومیکgenomic چندان توسعه نیافته است. تخمین میزان رشد میکروبها، به دلیل پیوندش با توانایی زیستی  fitness ویژگی کلیدی ای محسوب می شود.  Scan-o-matic سیستم جدیدی ست که امکان مونیتور کردن دقیق میزان رشد میکروبها را در مقیاسی بی سابقه فراهم می کند. این سیستم ترکیبی ست از تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری که در نهایت منحنی رشد میکروبها را از طریق سنجیدن سایز هر colony population  و استخراج نرخ رشد، به صورت خودکار ترسیم می کند. در انتها چند مورد از کاربردهای واقعی چنین سیستمی در زمینۀ "تکامل هدایت شده" directed evolution ارائه خواهد شد.