تاثیر ژنApoE4 بر خطر ابتلا به آلزایمر

انواع متداول ژن ApoE بشدت در خطر ابتلا به آلزایمر دیررس دخالت دارند؛اما نقش این ژن ها در بروز این بیماری تا چندی پیش ناشناخته بود .

محققان با حمایت National Institutes of Health، دریافتند که در موش،از بین رفتن عروق خونی تغذیه کنندۀ مغز بوسیلۀ محصول خطرناکترین نوعApoE  سبب بروز آلزایمر می شود.

محققان در این بررسی ها دریافتند که محصول نوع خطرناکApoE،یعنی محصول ژن ApoE4،با تحریک یک واکنش التهابی سبب تضعیف عملکرد سد خونی-مغزی و سایر عروق مغز می شود.