به تصویر کشیده شدن مولکول DNA با کمک روشی جدید

یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی انزو دی فابریتزیو در دانشگاه جنوا با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و یک بستر سیلیکونی موفق شدند روشی جدید برای به تصویر کشیدن مولکول DNA ابداع کنند.

ساختار مولکول DNA در اواسط قرن بیستم و بوسیله تکنیک کریستالوگرافی اشعه ایکس کشف گردید. در این تکنیک ابتدا اشعه ایکس پس از برخورد به کریستال های تهیه شده از DNA، متفرق شده و الگوی پیچیده ای از نقاط را بر روی فیلم عکاسی واقع در پشت کریستال پدید می آورد و در نهایت الگوی به دست آمده با استفاده از مجموعه ای از روابط ریاضی پیچیده در قالب یک ساختار سه بعدی تفسیر می گردد. در روش مورد استفاده دکتر فابریتزیو، رشته DNA پس از خارج شدن از محلول آبی بر روی بستری از ریز پرزهای سیلیکونی در ابعاد نانو قرار می گیرد. بستر مورد استفاده به سبب طراحی خاص خود به شدت آبگریز بوده و به همین دلیل رطوبت رشته DNA پس از قرار گرفتن بر روی آن به سرعت تبخیر شده و تنها چیزی که باقی می ماند رشته DNA آماده تصویر برداری است. این بستر ریزپرزی دارای منافذ بسیار کوچکی در پایه خود می باشد که پرتوی الکترونی از طریق آنها به مولکول DNA تابش شده و در نهایت تصویری با قدرت تفکیک بالا به دست می آید. 

 

 
شمای کلی روش مورد استفاده برای مشاهده مولکول DNA

 

 

پژوهشگران این گروه امیدوارند تا با استفاده از این روش بتوانند به شناخت بهتری از نحوه میانکنش تک مولکول های DNA با سایر مولکول های زیستی دست یابند. البته شایان ذکر است که این روش تاکنون تنها در مورد مجموعه هایی از جنس DNA قابل استفاده می باشد که از قرار گرفتن شش رشته مولکول DNA در اطراف یک رشته DNA مرکزی ایجاد شده اند؛ چون الکترون های تابش شده به قدری پر انرژی هستند که موجب ایجاد گسستگی در تک رشته DNA می گردند. این گروه امیدوار است تا در آینده نزدیک و با استفاده از آشکارگرهایی با توانایی جدا کردن الکترون های کم انرژی، بتوانند یک مارپیچ دوتایی DNA و حتی یک مولکول DNA تک رشته ای را نیز مورد تصویر برداری قرار دهند. به عقیده دکتر دی فابریتزیو با بهبود روش های آماده سازی نمونه و تصویربرداری با قدرت تفکیک بالاتر آنها قادر خواهند بود تا DNA را تا سطح بازهای آلی تشکیل دهنده آن نیز مورد تصویربرداری قرار دهند.