برگزاری کارگاه بیوتکنولوژی کاربردی

این کارگاه با حضور استادان و پژوهشگرانی از دانشگاه های شیراز، شهرکرد، آدلاید استرالیا، پژوهشکده رویان، مؤسسه سرم و واکسن سازی کرج و دانشگاه صنعتی اصفهان در سالن آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

معرفی پروبیوتیک­ها و انواع میکروارگانیسم­های مورد استفاده در پروبیوتیک­ها، مزایا و معایب استفاده از باکتریو فاژهای نوترکیب در تشخیص و درمان بیماری­ ها، کاربرد نانوذرات GNP به همراه سایر مولکولها از جمله آپتامر و آنتی بادی ها با هدف تخلیص پروتئین ها، کاربرد درمانی و پیشگیری کنندگی اسیدهای نوکلئیک همچون پلاسمید، آپتامر و ریبوزیم­ها، RNA آنتی­سنس، miRNA، siRNA ها و عملکرد آنها در بیماری ها، اهمیت انواع روش‌های تشخیصی با استفاده از اولیگونوکلئوتیدها همچون روش‌های مبتنی بر هیبریداسیون و چگونگی ساخت و مزایای بیوسنسورهای الکتروشیمیایی از جمله محورهای مورد بحث در این کارگاه آموزشی بود.

این کارگاه آموزشی به همت پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

عناوین